Revolve Corporeality
5-7 maj

Revolve Performance Art Days 2022 återuppstår, livlig och egensinnig, med två inställda festivaler bakom sig. Festivalen riktar nu fokus mot den livs levande kroppen med alla dess verkligheter och metamorfoser, och den kroppsliga erfarenheten som bärare av en egen sorts sanning. Utopiska tankar om kroppen slår mot verkligheten och verkligheten slår mot kroppen. I glappet däremellan sipprar amorfa former fram -  missanpassade, lekfulla, poetiska - revolterande mot de normer och begränsningar som den större samhällskroppen uppbär och försvarar.

I linje med detta presenteras verk inom festivalen som belyser hur patriarkala och koloniala strukturer historiskt har kategoriserat människor som djuriska, hysteriska och barbariska. Här träder också den mänskliga rösten fram som medskapare till kroppens blivande. Välkommen till en fullödig festival där det lekfulla samsas med samtida realism och det spekulativa i form av dans, performance och olika visuella uttryck.

Revolve Performance Art Days är en årlig festival för performancekonst i Uppsala som startade 2016. Festivalen arrangeras av:

Uppsala Konsert & Kongress  /  Uppsala Stadsteater  /  Uppsala konstmuseum  /  Köttinspektionen